info

NIELO EVENTS

DESIGN DECORATIE

INFO

OPDRACHTGEVER


Offertes                                                                                                                                       

Onze offertes hebben een geldigheid van 07 dagen, mits anders staat vermeld op de offerte/factuur. Ontvangen wij van de opdrachtgever binnen dit termijn geen digitaal akkoord via info@designdecoratie.com dan gaan wij er vanuit dat er niet van onze diensten gebruik gemaakt wilt worden. Design Decoratie heeft dan het recht om in te gaan op andere boekingen/opdrachten.


Opdrachtbevestigingen                                                                                                                 

Na ontvangst van een digitale reactie en akkoord via info@designdecoratie.com verklaart de opdrachtgever zich akkoord te zijn met het factuurbedrag en de voorwaarden van Design Decoratie. U ontvangt van ons per e-mail een opdrachtbevestiging. De opdracht is hiermee ook officieel geboekt.


Opzegging                                                                                                                                    

Bij een aanbetaling van 50% is de opdracht definitief overeengekomen. Opzegging  24 uur voor de montage van de opdracht , brengen wij 100% van het verschuldigde bedrag in rekening. Opzegging binnen 14 dagen voor de datum van de opdracht,  brengen wij 50 % van het verschuldigde bedrag in rekening. Opzegging vanaf 15 dagen voor de datum van de opdracht, brengen wij 25% van het verschuldigde bedrag in rekening.


Betaling                                                                                                                                                          Betaalwijze facturatie wordt van tevoren aangegeven en staat vermeld op offerte/factuur.


Tarieven                                                                                                                                       

Alle afgegeven tarieven zijn gebaseerd op montage en/of decoratie kosten en  reiskostenvergoeding.


Toeslag                                                                                                                                                            Design Decoratie berekend 20%  toeslag op het factuurbedrag voor opdrachten in de avonduren vanaf 19:00 uur en op nationale feestdagen.


Benodigdheden 

Als wij bij u een decoratie  uitvoeren verwachten wij dat er een ruimte is, een stopcontact en een tafel of stoel voor de montage.


Materiaal                                                                                                                                     

Al het leen/materiaal voor een decoratie, de ballonnen uitgezonderd, blijven eigendom van Design Decoratie. Wordt het leen/materiaal  beschadigd teruggeven, dan zal een bedrag van de borg in rekening worden gebracht. Wordt het leen/materiaal in het geheel niet meer teruggeven, dan zal naast de reeds betaalde factuur en borg,  een bedrag ter waarde van de complete leen/materiaal in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.


Transportkosten                                                                                                                             Transportkosten bedragen € 0,40 per gereden kilometer en is inclusief ophalen leen/materiaal.


Parkeerkosten                                                                                                                                                    Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever


Bemiddeling                                                                                                                                                           Design Decoratie bemiddelt voor bepaalde opdrachten eveneens in professionele en gedegen decorateurs. Design Decoratie behoudt zich het recht, indien er een decorateur ingeval van ziekte of bij het overlijden van een dierbare de opdracht te annuleren. Design Decoratie staat voor hoge kwaliteit en doet zijn uiterste best voor het verzorgen van vervanging, zodat de opdracht naar tevredenheid kan worden uitgevoerd.


Aansprakelijkheid opdrachtgever

Design Decoratie vindt het belangrijk om altijd een goed resultaat te boeken. Wij doen ons uiterste best dat klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. LET OP! Na ontvangst van onze diensten en/of materialen gaat het risico van aansprakelijkheid en beschadiging over aan de opdrachtgever. Er wordt geen restitutie van Design Decoratie verleend, indien er tijdens een event onenigheid plaatsvindt. ( in sommige gevallen kan er uitgeweken worden naar een passende oplossing)